Dec 4, 2010

ang aking mga expression puso...

i tinawag siya pero di siya suma akin...kaya malungkot  =( ...ngunit bakit???
i hate sa kanya kaya marami...at siya ai hindi kailanman nais na tawagan ako likod
walang silbi at kahit na ano...

No comments:

Post a Comment