Nov 18, 2012

KERAJAAN KHULAFA' AR-RASYIDIN


 • KHULAFA' AR-RASYIDIN ( ketua-ketua negara Islam )
... Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
o abdullah bin abi quhafah
o bani tanim
o orang pertama memeluk islam
o digelar as-siddiq kerana membenarkan percakapan dan perbuatan nabi muhammad SAW 
o jujur dan amanah
o memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji
o setia kepada rasulullah SAW
o berlaku perselisihan pendapat antara ansar dan muhajjirin untuk melantik pengganti Nabi SAW
o berlaku di saqifah bani sa'idah
o abu bakar mencadangkan umar bin al-khttab tetapi dibantah oleh ansar dan muhajjirin 
o mereka telah berjabat tangan dengan abu bakar dan terus memberi janji setia dan melantik abu bakar sbg khalifah 

... Khalifah Umar Al-Khattab 
o umar bin al-khattab bin naufal
o kaum quraisy
o memeluk islam pada tahun ke-6 selepas kerasulan rasulullah SAW
o digelar al-faruq iaitu pemisah antara yang benar dan palsu
o berani dan tidak gentar menegakkan agama islam
o tegas dalam menegakkan keadilan
o taat pada perintah Allah
o beliau dilantik melalui wasiat abu bakar untuk menyelamatkan umat islam drpd berpecah
o wasiat ditulis oleh usman bin affan dan diumumkan kpd org ramai
o orang ramai bersetuju

... Khalifah Usman Bin Affan
o usman bin affan bin abu al'-as
o bani umaiyah
o pembesar quraisy terkemuka
o digelar zu an-nurain kerana mengahwini dua orang puteri rasulullah SAW
o zuhud dan dermawan
o berani menegakkan islam
o bertanggungjawab dan tegas
o umar al-khattab mencadangkan enam orang sahabat termasuk usman bin affan dan abi bin abi talib
o abdul rahman bi auf telah melantik usman bin affan sebagai khalifah yang ketiga

... Khalifah Ali Bin Abi Talib
o ali bin abi talib bin abdul mutalib bin hasyim
o kanak-kanak pertama memeluk islam
o pelantikan beliau atas permintaan orang ramai
o namun keluarga umaiyah tidak bersetuju
 • Kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin
! khulafa' ar-rasyidin memiliki sahsiah terpuji spt bijaksana, berilmu, tawaduk, berani, amanah
! bersikap terbuka dan sentiasa menerima pendapat rakyat yang berlandaskan sunnah dan al-quran
! melakukan pembaharuan negara islam iaitu mengamalkan kesederhanaan, tidak menggunakn harta untuk kepentingan sendiri
 • Dasar Kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin
- melaksanakan undang2 dan perlembagaan berlandaskan quran dan sunnah
- berkuasa membuat sesuatu keputusan
- ketua negara bertanggungjawab 
- tidak mempunyai keistimewaan mengatasi undang-undang negara
- rakyat bebas bersuara dan menegur pemimpin dengan mengikut cara dan saluran yang betulLAMBAIAN KAABAH

HAJI 

mengunjungi Baitullah Haram kerana mengerjakan haji pada masa tertentu, ibadat tertentu dan      syarat tertentu

 • Hikmat Haji
> individu
   =  mensucikan jiwa drpd perkara maksiat
   =  menghapuskan dosa-dosa kecil
   =  melatih diri bersifat sabar dan berdisiplin
> masyarakat
   =  dapat berkenalan dengan umat islam yang lain
   =  menjalin hubungang silaturahim dan membentuk perpaduan islam
   =  membantu meningkatkan ekonomi islam
 • Upah Haji
> melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain yang telah memenuhi syarat-syarat wajib hajinya
   ; mengambil upah haji untuk seorang sahaja bagi satu musim haji
   ; sempurna syarat mengerjakan haji
   ; berihram di mikat bagi orang yang mengupah haji
> hikmat
   ; memberi peluang kepada orang yang sakit menyempurnakan rukun islamnya
   ; seseorang itu dapat berbakti kepada keluarganya
 •    Syarat Wajib Haji
* islam
* baligh 
* merdeka
* berakal
* berkemampuan
   ' sihat tubuh badan
   ' mempunyai kenderaan yang selamat untuk pergi dan balik
   ' cukup perbelanjaan untuk pergi dan balik serta perbelanjaan untuk keluarga yang ditingglkan
   ' mendapat izin suami bagi isteri dan ditemani dengan dua orang mahram
 • Rukun Haji
= haji seseorang itu tidak sah jika meninggalkan salah satu rukun haji

} niat ihram di mikat
} wukuf di padang arafah pada 9 zulhijah selepas gelincir matahari hingga terbit fajar 10 zulhijah
} tawaf- mengelilingi kaabah sebanyak tujuh kali bermula di hajarul aswad 
  ! tawaf qudum ( tawaf selamat datang )
  ! tawaf ifadah ( tawaf wajib )
  ! tawaf wadak ( tawaf perpisahan )
  ! tawaf sunat ( tawaf berada di Makkah )
 * syarat tawaf
 - suci daripada hadas dan najis
 - menutup aurat
 - tujuh kali pusingan bermula dan berakhir di hajarul aswad
 - mengirikan kaabah
} saie- berulang alik di antara bukit safa denganbukit marwah sebanyak tujuh kali
 * syarat saie
 - berjalan berulang-alik sebanyak tujuh kali
 - bermula di bukit safa dan berakhir di bukit marwah
 - dilakukan selepas tawaf rukun
} bercukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai dan dilakukan selepas saie
} tertib- melakukan rukun haji mengikut susunan kecuali bercukur.
 • Wajib Haji
= haji seseorang tetap sah jika meninggalkan salah satu wajib haji tetapi dikenakan bayaran dam
   
~ berniat ihram di mikat
~ bermalam di muzdalifah 
~ melontar jamrah Al-Aqabah
~ bermalam di mina
~ melontar ketiga-tiga jamrah
~ meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram
 • Cara Mengerjakan Haji
' haji ifrad
# mengerjakan haji dan umrah secara berasingan 
# lebih afdal 
# mengambil masa yang panjang
# tidak dikenakan dam
# memerlukan banyak kesabarn

' haji tamattuk
# mengerjakan umrah terlebih dahulu kemudian barulah mengerjakan haji
# membolehkan jemaah haji berehat
# boleh meninggalkan ihram umrah
# dikenakan dam 
# kurang fadhilatnya

' haji qiran
# mengerjakan haji dan umrah secara serentak
# memberi kesenangan kepada jemaah haji yang uzur
# mengambil masa singkat 
# dikenakan dam
# kurang fadhilatnya

 • Dam
= dikenakan ke atas jemaah haji yang kerana meninggalkan perkara wajib haji, melaukan perkara yang dilarang semasa ihram dan melakukan haji tamattuk dan haji qiran .
= hukum membayar haji adalah wajib
= jenis dam haji 
   ; tertib - dibayar mengikut susunan
   ; takdil - mengikut nilaian harga dam
   ; takdir - mengikut kadar kemampuan
   ; takhyir - memilih mana-mana jenis dam

TERTIB TAKDIL 
} melakukan persetubuhan sebelum tahalul awal atau sebelum selesai amalan ibadat umrah
} menyembelih seekor unta
} menyembelih tujuh ekor kambing atau kibas
} bersedekah kpd fakir mengikut nilai harga seekor unta

TERTIB TAKDIR
} mengerjakan haji tamattuk dan haji qiran
} meninggalkan perkara wajib haji dan tawaf wadak
} berpuasa selama 10 hari - 3 hari di mekkah dan 7 hari di tanah air
} mengeluarkan secupak beras atau gandum setiap hari puasa dan dibahagi kepada fakir miskin

TAKHYIR TAKDIL
} memburu binatang darat
} memusnahkan tanaman di mekkah
} menyembelih binatang ternakan sebanding dengan binatang yang diburu
} memberi sedekah makanan kpd fakir miskin mengikut harga binatang yang diburu

TAKHYIR TAKDIR
} memotong kuku
} memakai minyak wangi
} memakai minyak rambut
} menyembelih seekor kibas 
} berpuasa tiga hari 

 PERKARA MEMBATALKAN IMAN

IMAN - Percaya dengan membenarkan dalam hati, mengakui dengan lidah, dan beramal dengan         anggota .
IMAN merupakan anugerah daripada Allah yang amat tinggi nilainya kepada orang Islam. 

KEPENTINGAN IMAN

 • Berani berjihad dalam menegakkan kebenaran
 • Membentuk keperibadian Muslim yang sejati
 • Sentiasa mensyukuri nikmat Allah
MEMBATALKAN IMAN
 • Syirik
- Menyekutukan Allah dengan makhlukNya dari segi zat, sifat, atau perbuatan.
- Syirik merupakan suatu kezaliman yang besar. 
- Syirik Jali
   : dilakukan secara terang-terangan
   : contoh; bertenung nasib, menyembah berhala, menyembah pokok
- Syirik Khafi
   : tidak meletakkan Allah sebagai mutlak dalam niat
   : contohl; menunjuk-nunjuk kehebatan diri, riak/ujub/takbur, mengagungkan kuasa lain.

 • Cara Mengelakkan Syirik
- Masyarakat harus didedahkan dengan ajaran Islam secara meluas
- Tanamkan keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan Allah
- Menerapkan nilai-nilai mahmudah dalam diri

 • Contoh perbuatan Syirik
- Memohon hajat di kubur yang dianggap keramat 
- Percaya kepada ilmu sihir
- Percaya kepada tangkal azimat yang boleh menyembuhkan penyakit 

 • Implikasi Perbuatan Syirik
- Individu
* membatalkan iman
* dibenci dan dimurkai oleh Allah
* menafikan kekuasaan Allah

-Masyarakat
* akidah masyarakat rosak
* maruah masyarakat Islam tercemar dan dipandang rendah
* masyarakat Islam menjadi mundur dan lemah


 • Kufur
- tidak percaya terhadap hukum Allah dan menolak ajaran Nabi Muhammad SAW
-Kufur Hakikat
 * ingkar dengan rukun iman dan menolak syariat Nabi Muhammad SAW
 * contoh; tidak mengakui balasan di hari akhirat, menolak hukum yang terdapat dalam Al-quran  
- Kufur Nikmat
 * mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat 
 * contoh; menggunakan nikmat ke jalan maksiat, enggan mengeluarkan zakat, boros
 • Faktor Kufur
 1. memiliki pegangan akidah yang lemah
 2. memenuhi kepentingan diri sendiri
 3. terpengaruh dengan kesenangan dunia

 • Riddah 
- keluar daripada islam iaitu murtad
- tiga cara 
  ! iktikad : berniat ingin meninggalkan Islam
  ! perkataan : mengisytiharkan diri keluar daripada Islam
  ! perbuatan : menganut agama selain Islam
 • Cara Menangani
- menasihati dan memintanya bertaubat dan kembali ke jalan Allah
- memberi bantuan dan perlindungan kepada golongan mualaf
- menguatkuasakan hukuman bunuh terhadap golongan murtad
 • Hikmat
- memberi amaran bahawa Islam bukan agama yang boleh diperlekehkan
- menghindarkan daripada masyarakat menjadi berpecah-belah dan huru-hara
- mengelakkan riddah yang boleh mencemarkan kesucian umat Islam
 • Langkah Mengelakkan Diri Daripada Murtad
- berpegang teguh dengan ajaran Islam
- mendalami ilmu-ilmu agama
- melakukan amalan yang boleh meningkatkan keimanan kepada Allah
 • Faktor Riddah
- tiada bimbingan dalam mendalami ilmu Islam
- menganggap bahawa hukum Islam adalah kolot
- Lalai dalam melaksanakan hukum Allah 
 • Langkah Mengatasi Murtad
- memberi pendidikan agama dengan sebaiknya
- melaksanakan hukum jenayah hudud 
- memberi kefahaman yang sempurna kepada orang islam tentang akibat buruk murtad
 • Kesan Murtad
- menjadi penghuni neraka selamanya
- perkahwinan manjadi tidak sah
- haram dikebumikan di tanah perkuburan Islam


 • Khurafat
~ kepercayaan karut yang bertentangan dengan islam 
~ contoh khurafat
  : mandi bunga agar cepat mendapat jodoh
  : membuang ancak bagi menghalau hantu
  : mempercayai tangkal yang boleh mendatangkan kesan kepada pemakai
 • Faktor khurafat
~ memiliki iman yang lemah
~ masyarakat kurang prihatin dalam membanteras amalan khurafat
~ ingin mencari jalan mudah supaya cepat kaya
 • Kesan Khurafat
~ individu
  ! menyekat kebebasan berfikir seseorang
  ! membazir harta, masa, dan tenaga dengan perkara sia-sia
  ! menyebabkan syirik dan iman terbatal

~ masyarakat
  ! mengongkong masyarakat akibat pantang larang
  ! masyarakat mundur dan ketinggalan zaman
  ! berlakunya permusuhan dan pergaduhan sesama masyarakat
 • Cara Mengatasi Khurafat
@ menghapuskan tempat-tempat pemujaan
@ memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kesan buruk khurafat
@ mengembangkan usaha-usaha dakwah


 • Nifak(munafik)
# berpura-pura beriman kepada Allah sedangkan hatinya tetap kufur kepada Allah
 • Ciri-ciri Munafik
# berdusta apabila bercakap
# selalu memunkiri janji
# khianat apabila diberi amanah
# bersikap melampaui batas apabila bertengkar
 • Mengelakkan Perbuatan Munafik
# bercakap benar apabila berbicara
# bersifat amanah dan tidak memungkiri janji
# bertanggungjawab dan bertimbang rasa
 • Akibat Buruk Munafik
# melemahkan perpaduan masyarakat
# menghancurkan kekuatan umat Islam
# hilang sikap saling mempercayai antara satu sama lain